• Mi. Okt 20th, 2021

Tag: 17. Juni 2020

  • Startseite
  • ஓர் அவசியமான தகவல் ஆட்டிறைச்சியை விரும்பி உண்பவர்களுக்கு

ஓர் அவசியமான தகவல் ஆட்டிறைச்சியை விரும்பி உண்பவர்களுக்கு

அசைவ உணவுகளில் மனிதனுக்கு அதிகப்படியான நன்மை தரக்கூடிய உணவு ஆட்டு இறைச்சி. ஆட்டின் தலை, இதயம், மூளை, நுரையீரல் என்று ஒவ்வொன்றும், மருத்துவப் பயன்களை அதிகமாக தரக்கூடியது. நாம். ஆட்டிறைச்சி சாப்பிடும் பொழுது, அதன் சதைகளை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது. அனைத்து உறுப்புகளையும்…